Endüstri 4.0 kavramının bileşenleri, yeni teknolojilerin ve uygulamaların kullanılmasını sağlar. Bu noktada nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (SR), bulut teknolojisi, otonom sistemler,büyük veri analizi, 3D ölçüm cihazları ve yazıcılar gibi bileşenler Endüstri 4.0 kavramının yaygınlaşmasını kolaylaştırır. 

Nesneleri hareket halindeyken tarama olanağı sunan taşınabilir 3D tarama ise öncelikli olarak mimarlık, mühendislik, inşaat ve imalat gibi sektörlerde tercih edilir. Hafif olması sebebiyle saha çalışmalarında verimli olan taşınabilir tarayıcılar: Otomotiv, havacılık ve uzay, makine ve kalıp, plastik, inşaat ve mimari, tarihi eser ve restorasyon, dişçilik, topoğrafya, kuyumculuk gibi sektörlerde de kullanılır. Cadem Metrology olarak, bu yazımızda sizlere 3D ölçüm teknolojisi geleceğine dair ipuçları vereceğiz.

3D Ölçüm Teknolojilerinde Son Yenilikler

Üç boyutlu tarama endüstrisi kapsamındaki uygulamalar; verileri hızlı, kolay ve doğru kullanan sektörler sayesinde teknolojik gelişmeleri destekler. Kalite kontrol ve test gereksinimlerinin artması, tersine mühendislik sistemlerine olan gereksinim gibi faktörler, birçok sektörde 3D uygulamalarının benimsenmesini sağlar. 3 boyutlu tarama pazarı; 

  • Taşınabilir tarayıcılar,
  • Otomatik tarama sistemleri, 
  • AR/VR uygulamaları ve entegrasyonu, 
  • Yapay zekâ kullanımı, 
  • Bulut tabanlı uygulamalar
  • Derin öğrenme gibi metodolojiler sayesinde gelişir.

Taşınabilir 3D Tarayıcıların Yükselişi

Teknolojik ilerlemeler kapsamında optik 3D tarayıcılar üç ana kategoriye ayrılır: izlenen 3D tarayıcılar, yapılandırılmış hafif 3D tarayıcılar ve el tipi tarayıcılar. 3 boyutlu tarayıcı, dijital sistemlerde yeniden modelleme, analiz ve inceleme için nesnelerin gerçek verilerini oluşturmak üzere yakalanan bilgileri kullanan bir cihazdır. Prototip ürünleri doğrulamak, yineleme verilerini kaydetmek, ilk ürün incelemesini sonuçlandırmak ve ürün geliştirme süreçlerine geçiş yapmak için faydalı uygulamalar sunar. Taşınabilir olması ve hızlı ölçüm yapması sonucunda, iş akışlarını hızlandırarak maliyetleri düşürür. Taşınabilir 3 boyutlu tarayıcılarla yerinde ölçüm yapılır, tarayıcıların kullanımı için kontrollü nem veya sıcaklığa sahip özel laboratuvarlara gereksinim duyulmaz. 3D scanner, nesneyle temas kurmadan veya nesnelerin yerini değiştirmeden nokta bulutları oluşturur. Bu sayede ürün, sistem veya parça zarar görmez. Cadem Metrology, 3D tarayıcıların yükselişine ayak uydurmak amacıyla hassas optoelektroniği, dayanıklı sensör tasarımı ve güçlü yazılımıyla optik 3D ölçüm sistemi ATOS Q’yu sunarken firmaların endüstride başarısını arttırmayı hedefler.

Endüstriyel Uygulamalarda 3D Ölçümün Rolü

Üreticiler, pazara çıkış sürecini hızlandırmak, maliyetleri azaltmak ve rakipleri arasında öne çıkmak için ürün geliştirmede 3 boyutlu ölçüm cihazının sağladığı tüm olanaklardan yararlanmaya çalışır. Yeni trendleri izlerken bu ölçüm teknolojisinin sağladığı tarama imkânlarından otomasyon süreçlerini geliştirerek faydalanılır. Otomatik ölçüm sistemleri, üç boyutlu verileri yakalamak için robotları ve diğer makineleri kullanır. Böylece insan müdahalesine olan ihtiyacı azaltırken verimliliği artırır. Bu sayede kalite kontrol gibi aşamalar kolaylaşırken, özellikle otomotiv ve havacılık gibi sektörlerde maliyetler düşer.

3D Hassas Ölçümde İyileştirmeler

Yeni nesil 3D tarayıcılar, doğruluğu artırmak ve veri yakalamadaki hataları azaltmak için gelişmiş algoritmalar ve yazılımlar kullanır. Doğruluktaki bu gelişme, daha hassas ölçümler ve daha kaliteli çıktılar sunar. Taşınabilir tarayıcılarla milimetrenin yüzde birine kadar ulaşan doğruluk derecelerinde hassas sonuçlara ulaşıldığından; otomotivden sağlık sektörüne, savunma sanayiinden kalıplama sistemlerine kadar birçok alanda faydalanılır. Cadem Metrology, firmaların hassas ve doğru ölçümler elde etmesi ve ölçümlerini iyileştirmesi için yüksek hassasiyete sahip; ATOS 5 ve ATOS Q cihazlarını sunarak rekabet şansını arttırır. 

ATOS 5, yüksek çözünürlüklü kameraları ve gelişmiş yazılımı sayesinde, karmaşık parçaların ve yüzeylerin hassas 3D ölçümlerini gerçekleştirebilir. Bu cihaz, özellikle otomotiv, havacılık ve makine imalatı gibi sektörlerde kullanılır. ATOS Q ise özellikle yüksek hassasiyet gerektiren ölçüm ihtiyaçları için tasarlanmış bir tarama sistemidir. Bu cihaz, karmaşık geometrilere sahip parçaların ve yüzeylerin detaylı ve doğru bir şekilde taranmasını sağlar.

AR/VR ile 3D Taramanın Entegrasyonu

Gerçeklik teknolojisi, terim olarak sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) olmak üzere ikiye ayrılır. Sanal gerçeklik, üç boyutlu bir yapıda, kullanıcının dünya ile bağlantısının tümüyle kesildiği bir ortamdır. Artırılmış gerçeklik ise dünya ile iletişimine devam eden, görüntü ve verilerin gerçek dünyadaki uzantısı olabilen bir ortamdır. Tarama uygulamaları, AR/VR uygulamalarında, özellikle eğitim simülasyonları ve ürün tanıtımları gibi alanlarda entegre olur ve yazılım etkileşimini geliştirir. Üç boyutlu tarama AR/VR ile birlikte çalışması, kullanıcıların taranan nesnelerle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmasına olanak tanır.

Yapay Zekâ Destekli 3D Ölçüm Yazılımları

Yapay zekâ (AI), canlı zekâsının dışında, bir bilgisayarın veya robotun, yazılımların yönlendirmesiyle belirli görevleri yerine getirme yeteneğidir. Yapay zekâ kullanımı ve desteği sayesinde 3 boyutlu taramanın doğruluğu artar. Özellikle yapay zekâ destekli 3 boyutlu ölçüm yazılımları, veri işlemeyi otomatikleştirir. Yapay zekâ algoritmaları, 3D taramalardaki hataların belirlenmesine ve düzeltilmesine yardımcı olur, son elde edilen verinin kalitesini yükseltir. Verim artar, geri dönüş süreleri kısalır ve maliyetler düşer. Derin öğrenme temelli 3D yapay zekâ, üç boyutlu nesneleri yüksek doğrulukla hassas olarak tanımlarken, ölçeklenebilir ve karmaşık modellerle ilgili sorunları çözer.

Bulut Tabanlı 3D Tarama ve İşleme

Bulut veri tabanı, birçok yazılımı kullanıcıya sistematik olarak verebilen ve genelde bir bulut platformda çalışan veri tabanıdır. Bulut tabanlı tarama ve işleme uygulamaları, ölçeklenebilir olması ve esnekliği nedeniyle yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca bulut tabanlı sistemler, kolaylıkla paylaşım yapılabilirken işbirliğine de olanak tanır. Bu sayede dağınık birimler ve birbirinden uzak çalışma ortamları kolay entegre olur, ortak bir platformda çalışarak projelerini etkin ve verimli bir şekilde tamamlayabilir.

Derin Öğrenme ile 3D Tarayıcıların Gelişimi

Derin öğrenme ve 3D teknolojisi, karmaşık özelliklerin tespiti ve sıralamasında kullanıcıya faydalı olur. Ölçüm otomasyonuna olan ihtiyacın artması sonucunda birçok sektör 3D optik metroloji uygulamalarını tercih eder. Yüzey özelliği gibi seçenekleri entegre etmek için daha önce görsel denetçiler tarafından yapılan sınıflandırma ve tespit işlemleri 3D ölçüm teknolojisi ile daha uygulanabilir hale gelir. 3 boyutlu ölçüm cihazını yüksek çözünürlük sistemleriyle birleştirilen derin öğrenme modülleri, endüstriyel metroloji alanında iki büyük ilerlemeyi temsil eder. Kontrolleri sistematik hale getirmek için görsel incelemeden ve operatörlerin etkisinden kaçınmayı sağlarken, derin öğrenme modüllerinin birleştirilmesiyle sağlam, tekrarlanabilir ve çevreye duyarlı 3 boyutlu optik metroloji sistemleri ortaya koyar. Bu sayede Endüstri 4.0 beklentilerini karşılayarak üretimde yüksek çözünürlüklü optik metroloji sistemlerinin kullanımı standartlaşır.

3D Ölçüm Endüstrisinin Geleceği

3D tarama, teknolojik gelişmelerle birlikte etkili bir araç haline gelmektedir. Birçok sektörde yeni teknolojilerin kullanımı, optimizasyon ve iyileştirmeler sonucunda, üç boyutlu taramaya olan gereksinimi arttırır. Endüstrinin 3D ölçüm sistemlerini benimsemesi, Endüstri 4.0 bileşenlerinin uygulamalarından faydalanmasını sağlar.

3D tarama gelecekte; elektronik sektöründe, malzeme biliminde ve sağlık sektöründe faydalanılan X-ray teknolojisi uygulamalarında, mikrondan daha hassas ölçülerdeki sapmalarla bir nesnenin tüm bileşenlerini görebilecek ve kayıt altına alabilecektir. Arkeoloji ve tarih bilimi üç boyutlu tarama kullanarak; arşivleme, restorasyon, koruma ve yenileme yapabilecektir. Elde kullanılan tarama cihazları, gözlük şeklinde olacak ve taramayı gerçekleştirmek için sadece o yöne bakmak yeterli hale gelecektir.

Önceki yazımıza https://www.cademmetrology.com.tr/endustride-yenilik-3d-tarama-teknolojisi-ile-tersine-muhendislik-uygulamalari/ linkinden ulaşabilirsiniz.