Cadem Metrology

3D Test

Dijital Görüntü Korelasyon (DIC) Sistemi Uygulaması

Deformasyonları gerçek zamanlı olarak ölçün

ARAMIS ürün portföyü, 3D koordinatların, 3D yer değiştirmelerin ve 3D yüzey geriliminin dinamik ölçümleri için sensörler içerir. Üçgenlemeyi temel alan sistemler, tam alan ve nokta tabanlı ölçümler için kesin 3D koordinatlar sağlar.

Optik 3D Hareket ve Gerinim Analizi

Ürün geliştirme, malzeme araştırması ve komponent testi için ideal Analizler, malzeme özellikleri ve yük altındaki bileşenlerin davranışı hakkında bilgi sağlar.

Bu sonuçlar, ürün dayanıklılığı, geometrik yerleşim, güvenilir sayısal simülasyonlar ve bunların doğrulanması için temel oluşturur.

GOM Aramis Yüzey Ölçümü
Aramis 3d Analiz

Hızlı ve kolay test prosedürü

ARAMIS sensörleri, dijital görüntü korelasyonu (DIC) ilkesine dayanan temassız ve malzemeden bağımsız bir yöntem kullanarak statik veya dinamik olarak yüklenen numuneleri ve parçaları test nesnesinin zaman alıcı ve pahalı hazırlıkları olmadan ölçer.

Küçük ve büyük nesnelerin yüksek hassasiyetli ölçümleri

Sistem, sadece birkaç milimetreden birkaç metreye kadar yapısal bileşenlere kadar numunelerin analizi için kararlı çözümler sunar. Ölçüm çözünürlüğü, numunenin geometrisinden ve sıcaklığından bağımsız olarak mikrometre altı aralığına kadar iner.

GOM Aramis Ayarlanabilir Yüzey Gerilimi Ölçümü

ZEISS INSPECT Correlate

3D test verileri için: Hareketi ve deformasyonları kaydetmenin ve analiz etmenin kolay bir yolu.

ARAMIS Sensörleri

Teknik White Paper

Dijital Görüntü Korelasyonu ve Gerinim Hesaplama Temelleri

Teknik White Paper

Test Uygulamaları İçin ARAMIS

Test ortamına entegrasyon

Entegre GOM Test Kontrolörü yalnızca kademe alımını değil, ışık yönetimini de kontrol eder. Dahası, önceden belirlenmiş veya kullanıcı tanımlı ölçüm dizileri için yazılım tabanlı bir programlama arayüzü entegre edilmiştir.

Büyük ölçüm hacmi

Karmaşık veya büyük uygulamaların dinamik ölçümünde de ARAMIS, örneğin ağır yük altındaki rüzgar santrallerinin kanatlarının titreşim davranışını ayrı ayrı değerlendirmeyi mümkün kılar.

ARAMIS Kiosk Arayüzü - otomatik kontrol

ARAMIS Kiosk Arayüzü, gerinim testlerinin farklı standartlara uyum açısından otomatik olarak değerlendirilmesine yönelik bir kullanıcı arayüzüdür. En aza indirilen kullanıcı etkileşimi sayesinde, yüksek adette örnek bulunan ölçüm serileri için standartlaştırılmış test prosedürleri hızlı, kolay ve tekrarlanabilir şekilde gerçekleştirilebilir.

Çoklu sensör

Birkaç ARAMIS sensörünü birleştirme yoluyla farklı ölçüm alanları olan çeşitli perspektiflerden ölçümler yapılabilir. Bu ölçümler, tek bir ortak koordinat sisteminde aynı zamanda yakalanır ve değerlendirilir.

Uzun vadeli çevrimiçi ölçüm

Bileşenlerin çevrimiçi test edilmesi, örneğin dayanıklılık testleri, yorulma testleri, rüzgar tüneli testlerinde ve titreşim analizlerinde kullanılır. Ölçüm sonuçları çevrimiçi olarak görüntülenebilir veya diğer programlarla canlı olarak işlenebilir.

Sayısal simülasyonun doğrulanması

ARAMIS sensörleri, parçaların malzeme özellikleri hakkında bilgi sağlar. Bu veriler, simülasyon hesaplamaları için giriş parametreleri olarak, optimizasyon ve doğrulama için referans boyut olarak kullanılır. GOM yazılımı; ABAQUS, LS-DYNA ve ANSYS dahil başka formatlardan FE verilerinin içe aktarılmasını ve bunların ölçüm verilerine uzamsal olarak uyarlanmasını mümkün kılar.

ARAMIS Hassas Veriler Üretir

GOM Aramis Kesin Veri
GOM Correlate Pro Yazılımı – Dijital Görüntü Korelasyonu

GOM Correlate Pro Yazılımı – Dijital Görüntü Korelasyonu

GOM Correlate Pro yazılımı, analiz yoluyla ölçüm verilerinin alınmasından raporlamaya kadar bütün iş akışını sunar. ARAMIS sensörlerinin senkronize şekilde görüntü ve analog veri almasını, GOM Correlate yazılımının değerlendirme fonksiyonlarıyla birleştirir.

Şekillendirme Analizi İçin Optik Çözüm

ARGUS

Şekillendirme analizi sistemi ARGUS, sac şekillendirme sürecinin optimizasyonunu, doğru malzeme seçimini ve araçların optimizasyonunu dikkate alarak destekler. Bu destek, özellikle otomotiv endüstrisinde rekabet için belirleyici bir etkendir. ARGUS, hem küçük hem büyük bileşenler için yüksek yerel çözünürlüklü tam alan sonuçları sağlar. Bu sayede, çok sayıda sac biçimlendirme görevi için idealdir: kritik deformasyon alanlarının algılanması, karmaşık şekillendirme sorunlarının çözülmesi, şekillendirme süreçlerinin optimizasyonu, araçların doğrulanması ile beraber sayısal simülasyonların doğrulanması ve optimizasyonu.

GOM Argus Teaser

Uygulama Alanları

Otomotiv Testi
Havacılık Testi
Biyomekanik Testi
Operasyonel Sapma Şekillerini ve Mod Şekillerini Belirleme
Malzeme Testi
Sayısal Simülasyonların Doğrulanması
Kesme Testleri
Yüksek Hızlı Bileşen Testi
ARAMIS DIC ve termografi
İnşaat Mühendisliği için Optik 3D Metroloji
Yüksek Hızlı Görüntüleme DIC ile buluşuyor

Demo Talep Formu

CADEM METROLOGY

Dijital Dönüşümünüzü
Birlikte Gerçekleştirelim

Ürün seçimi konusunda zorlanıyorsanız CADEM METROLOGY ekibi ile iletişime geçin. Ölçümünü gerçekleştirmek istediğiniz parçanın büyüklüğü ve ölçüm yapmayı planladığınız alan değerlendirilerek size en uygun sistem uzmanlarımız tarafından belirlenir ve ücretsiz demo hizmeti sağlamaktadır.