Cadem Metrology

Endüstriyel 3D Tarama Teknolojisi

Mavi ışık teknolojisine sahip ATOS serisi endüstriyel temassız 3D tarayıcılar, yüksek hızda ayrıntılı çözünürlükle hassas taramalar sağlar.

ATOS, tekrarlanabilir ve hassas ölçümler için gelişmiş donanım ve akıllı yazılım ile geliştirilmiştir.

ATOS sensörleri, farklı endüstrilerdeki karmaşık ölçüm ve kalite kontrol görevleri için esnek 3D tarayıcılar olarak tasarlanmıştır.

TRITOP

Optik 3D koordinat ölçüm makinesi

Üç boyutlu nesnelerin koordinatları, taşınabilir TRITOP sistemi ile kolay ve hassas bir şekilde ölçülebilir. Geleneksel olarak dokunsal 3D koordinat ölçüm makinelerinde gerçekleştirilen görevler, karmaşık, ağır veya yüksek bakım gerektiren donanımlar olmadan TRITOP sistemi ile gerçekleştirilebilir.

ATOS Teknolojisi

Optik ve Dokunsal Ölçüm

GOM Touch Probe, tam alan ve dokunsal 3D ölçümleri birleştirir. Bu şekilde, GOM Touch Probe, ulaşılması zor alanlarda hızlı ölçümler, CAD ile doğrudan karşılaştırmalar, standart geometrilerin ölçümleri ve çevrimiçi hizalamalar sağlar.

ATOS ölçümleri ve touch probe ile ölçümler tek bir sistem ile yapılmakta ve tek bir yazılım paketi ile değerlendirilmektedir. Bu, hızlı ölçüm prosedürleri ve yüzey ve nokta ölçümleri arasında kolay geçiş sağlar.

Live Tracking

ATOS sistemleri, tam alan taramasına ek olarak, hareketlerin ve sapmaların canlı ölçümleri için de kullanılabilir. Lice Tracking, GOM'un Referans Nokta Sistemi ile birlikte stereo kamera ilkesine dayanmaktadır. Tek tek noktalar ve tüm parça geometrileri uzayda izlenebilir.

Bir parçanın nominal konumdan hizalanması veya konum sapması da ATOS sistemi tarafından canlı olarak ölçülebilir ve izlenebilir. Bu, parçaların sanal hizalamasını gerçeğe aktarmayı kolaylaştırır.

Garantili Ölçüm Veri Kalitesi

ATOS sensörleri kendi kendini idenetleyen sistemlerdir. Sensörler, çalışma sırasında değişen ortam koşullarını tanımlar. Sensörlerin yazılımı, ölçüm verilerinin kalitesini sağlamak için kalibrasyon durumunu, dönüşüm doğruluğunu ve çevresel değişiklikleri ve parça hareketlerini sürekli olarak izler.

3D Tarama

ATOS Ailesi

En küçük ayrıntıların hassas bir şekilde taranması, otomatikleştirilmiş uygulamalarda son derece yüksek kararlılık

Endüstriyel uygulamalar için yüksek hızlı 3 boyutlu tarama sistemi, karmaşık geometrilerin hassas kapsamı

Gom Atos Capsule Teaser
ATOS Capsule

Küçük ve orta boyutlu karmaşık parça geometrilerinin tam alan sayısallaştırılması için optik hassas ölçüm makinesi

Gom Atos Plus Teaser
ATOS Plus 45M

Bu fotogrametri eklentisi, gelişmiş doğruluk ve güvenilirlik için ATOS sensörünü genişletir.