Cadem Metrology

Cadem Metroloji Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Web Sitesi’nde yayınlanan bütün metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik çizimler, video kayıtları, filmler, yazılımların ve elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu unsurların Cadem Metroloji Çözümleri A.Ş.‘nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, kopyalanması, kiralanması, ödünç verilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Cadem Metroloji Çözümleri A.Ş., sitede yer alan materyallerin (tanıtım filmi, görsel gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izin verebilir. Ancak bu kullanım sonucu ortaya çıkabilecek her türlü yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan kişiye aittir. Siteye erişim ya da siteden herhangi bir doküman indirilmesi nedeniyle bilgisayar donanımında, yazılımında veya diğer varlıklarda olabilecek tüm hata, hasar ya da diğer olası sonuçlardan Cadem Metroloji Çözümleri A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Cadem Metroloji Çözümleri A.Ş. sitede belirtilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini temin için gereken çabayı sarf edecektir. Ancak sitede kullanılan bilgilerin doğru olup olmadığı konusunda sorumluluk taşımaz. Cadem Metroloji Çözümleri A.Ş. dilediği zaman tüm bilgileri, kuralları değiştirebilir veya iptal edebilir. Bu hususları takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

Web sitesinde yer alan her türlü içerik, donanım, opsiyon, fiyat, ödeme koşulları, teknik resim, teknik özellik, görsel, açıklama ve haber gibi bilgiler sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Cadem Metroloji Çözümleri A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerinde tavsiye ettiği fiyat, tip ve tanımında değişiklik yapabilir. Bu sitede yer alan bilgiler ülkeden ülkeye, ilden ile farklılık gösterebilmekle beraber, kullanıcı, bu bilgilerin güncelliğini ve doğruluğunu Cadem Metroloji Çözümleri A.Ş. hizmet ağından temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Sitede belirtilen bilgiler hiçbir garanti veya taahhüt oluşturmaz.

Cadem Metroloji Çözümleri A.Ş. ile hiçbir hukuki ilişkisi olmamasına rağmen yasalara aykırı olarak, Cadem Metrology isim ve logosunu kullanarak markalarına hizmet vermek üzere faaliyet göstermeye çabalayan firmaların, her türlü eylem ve işleminden dolayı herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Resmî makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının Cadem Metroloji Çözümleri A.Ş. ‘nin sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Cadem Metroloji Çözümleri A.Ş. kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Sitede yer alan formların doldurulmuş olması, kullanıcıya herhangi bir hak vermez ya da kullanıcıya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkânı vermez. Formlara eksik, yanlış ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesi halinde, Cadem Metroloji Çözümleri A.Ş.’nin tanıtım çalışmaları sonucu sağlanabilecek imkanlar ile ilgili hak talebinde bulunulamaz.

Kullanıcı, Cadem Metroloji Çözümleri A.Ş. ‘nin web sitesine girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.