Cadem Metrology

Gom Whipepaper GD

Geometrik Boyutlandırma
ve Toleranslama

Whitepaper Görüntüle

Kaliteyi Artırın ve Maliyetleri Azaltın

Günümüzün modern üretim makineleri, çok yüksek doğruluk derecelerine ulaşabilir. Bununla birlikte, iş parçaları nominal boyutlarında ve geometrilerinde istenmeyen sapmalar olmaya devam etmektedir. Ortaya çıkan kalite kayıplarını ve maliyet artışlarını sınırlamak için üreticiler ve metrologlar toleranslara güvenirler. Toleranslar, nominal değerden hangi sapmaların kabul edilebilir olduğunu ve bir parçanın ne zaman "Tamam değil" (NOK) olarak kabul edildiğini ve dolayısıyla iyileştirme yapılmadan kullanılamaz olduğunu tanımlar.

GD&T'nin Avantajları

Parçaları toleranslandırırken Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslama (GD&T) önemli bir rol oynar. GD&T, parçada izin verilen geometrik sapmaların türünü ve biçimini aşırı doğrulukla açıklar. Geleneksel toleransla karşılaştırıldığında, GD&T kullanan bir ürün spesifikasyonunun çeşitli avantajları vardır:

Whitepaper

Teknik makalemizde, form ve konum toleranslarının avantajları hakkında daha fazla bilgi edinecek ve kapsamlı uygulama ve pratik örnekler alacaksınız. Posterlerimiz, toleransların görsel temsili hakkında size iyi bir genel bakış sunar.

Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslama

GD&T Yorumu

Hem GD&T hem de tolerans kontrolünün ölçüm sonuçları, saf sayısal değerler olarak ifade edilir. Ancak, bu sayıları yorumlamak ve bunları belirli düzeltici eylemlere dönüştürmek zor bir iştir. GD&T, nominal ve gerçek değerleri renk kodlayan ve sapmaları temsil etmek için vektörleri kullanan yazılım kullanılarak en kolay şekilde denetlenir.

GD&T Standartları

GD&T'yi belirlemek ve yorumlamak için kurallar, semboller, tanımlar, gereksinimler, varsayılan değerler ve önerilen yöntemler, standart sistemlerinde oluşturulmuştur, ancak yalnızca ikisi küresel kabul ve kullanım görmektedir:

Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından kurulan ISO GPS (geometrik ürün spesifikasyonu)

Amerikan Makine Mühendisleri Derneği tarafından kurulan ASME Y14.5 Teknik makalede bu standartlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslama

Whitepaper'a Ulaşmak için Kayıt Olunuz