Birçok sektörde kullanımı giderek artan 3D tarama ya da 3D scanner, var olan fiziksel bir nesnenin tarama yapılarak dijital ortama aktarılmasını sağlar. Taranan nesnenin dijital ortamda üzerinde değişiklik yapılabilmesini sağlayan sistem, en yaygın tarama şekillerindendir. 3D tarama uygulama alanları detaylı bir şekilde ele alındığında medikal ve endüstri sektörleri üst sıralarda yer alır. 

Öte yandan otomotiv, mimari, sanat, arkeoloji, eğitim, bilimsel araştırmalar ve daha birçok alanda kullanımına rastlamak mümkündür. Elbette her alanda tarama için tercih edilen cihazlar farklıdır. 

Kişisel amaçlarla kullanılabildiği gibi iş hayatında da büyük avantajlar sağlayan 3D tarama genellikle modellemesi zorlu olan nesneler üzerinde kullanılır. Taranarak dijital ortama aktarılan tasarım üzerinden iyileştirme yapmaktan tutun da ekleme çıkarma gibi birçok ayrıntıyı kısa sürelerde yapabilmeyi sağlar. 

Sağlık Alanında 3D Tarama

3D tarama uygulama alanları incelendiğinde üst sırayı sağlık sektörü alır. Bu sektöre özel olarak hazırlanan tarama cihazları sayesinde birçok tanı ve teşhiste oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilir. Vücut incelemesi için tercih edilen 3D tarama işlemlerinde kullanılan cihazların hız, hassasiyet ve taşınabilirliği de son derece geliştirilmiştir.

Sağlık sektöründe kolaylık sağlayan 3 boyutlu tarama uygulama alanları öncelikle vücut ölçümlerinin izlenebilmesine ön ayak olmaktadır. Komple kişi vücuduna odaklanan tarama cihazları farklı zaman dilimlerindeki ölçümlerin kıyaslanabilmesine olanak sağlar. Özellikle de cerrahi operasyon öncesi ve sonrası verilerinde en sağlıklı sonuçlar bu yöntem sayesinde elde edilir. 

Öte yandan trafik kazası, enfeksiyon ya da farklı gerekçelerle herhangi bir uzvunu kaybeden kişilerde de 3D tarama verileri büyük katkı sağlar. Protez, implant, sırt – bel destekleri ya da kişiye özel tekerlekli sandalyelerin üretimlerinde 3 boyutlu tarama cihazları sıkça kullanılır. 

Sağlık Sektöründe 3D Tarama Faydaları

3D tarama uygulama alanları arasında hayati önem taşıyan sağlık sektörü birçok araştırma, inceleme ve geliştirmede teknolojik yeniliklerden faydalanır. Bu yenilikler arasında bulunan 3 boyutlu tarama cihazları en genel hatlarıyla şu faydaları sağlar:

Kişiselleştirilmiş Tedavi Yöntemleri

Tıp alanında kişiden kişiye değişen protez, implant, tekerlekli sandalye gibi birçok alanda 3 boyutlu tarama verileri kullanılır. Bu uygulamalar kişilerin vücutları ile en uyumlu verileri verdiği gibi düzenli olarak izlenebilmesine de katkı sağlar. Böylece rahatsızlıklar için üretilen çözümlerde en kesin ve hızlı sonuçlar elde edilebilir.

Cerrahi Aletlerin Üretilmesi

Sağlık sektörünün vazgeçilmezlerinden olan neşter, forseps, hemostat ve diğer birçok tıbbı alet 3D tarama uygulama alanları arasında yer alır. Gerek maliyet gerek dayanıklılık açısından böyle tarama yöntemlerine ihtiyaç duyan aletlerin üretilmesi sağlık sektöründeki maliyetlerin düşürülmesine de etki eder. Öte yandan kişiselleştirilmiş olarak hazırlanabilen bu aletler cerrahların yeteneklerini daha doğru kullanmasını da sağlar.

Organ, Doku, Ortopedik İmplant Tedavileri

Cilt dokusu tedavileri, organ değişimi ve uzuv eksiklerinde 3D tarama uygulama alanları tedavinin başlangıç anından itibaren büyük önem arz eder. Kişiye en uygun doku ya da implantın seçilmesine öncülük eden bu tarama yöntemleri tedavilerden alınan başarı oranlarını artırır.

Diş Hekimliği

Ortodonti tedavisi için olmazsa olmazlardan biri üç boyutlu tarama uygulamalarıdır. Diş yapısındaki yamukluklar, iskelet, köprü ve kronlar gibi birçok alanda 3D tarama işlemleri kişiselleştirilmiş tedavileri mümkün kılar. 

Protez

Kafa, yüz, kalça, diz gibi alanlarda sıkça kullanılan protezlerin hastaya uyumlu olması için 3D scanner uygulamalarından yararlanılır. Öte yandan yakın bir gelecekte kullanılması beklenen yapay organ nakillerinde de yine bu ileri teknolojiden faydalanılması çok mümkündür.

Adli Tıp

Adli tıp biliminde veri toplama amacıyla tercih edilen 3 boyutlu tarama uygulama alanları resmi delil açısından büyük rol oynar. Söz konusu delillerin dijital ortamda çeşitlendirilmesi, cesetler üzerinde araştırma yapılması ve sonucun hızlandırılmasına ciddi bir rol oynar.

Endüstri Alanında 3 Boyutlu Tarama

Endüstrinin hız kazanmasında büyük rol oynayan 3 boyutlu tarama cihazları akla gelebilecek her nesnenin dijitale dönüştürülmesine öncülük eder. Pek çok tasarım ve mühendislik alanında kullanımı bulunan 3D tarama cihazları iş geliştirme, iyileştirme, hata ayıklama, modelleme ve çoğaltmada etkilidir.

Tersine mühendislik için de sıkça kullanılan 3D scanner uygulamaları özellikle rekabetin hızla arttığı şu günlerde büyük öneme sahiptir. Üretimi artık yapılmayan parçaların yeniden modellenmesi, nesnenin eksik ya da hatalı alanlarının tespit edilmesi gibi faydaları sayılabilir. Siz de 3 boyutlu tarama cihazları için Cadem Metrology ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Her ne kadar 3D tarama uygulama alanları çok gelişmiş olsa da kullanılan cihazlar sektörden sektöre değişiklik gösterebilir. Özellikle de taranacak nesnelerin genel özellikleri bu cihazların seçiminde büyük etken oluşturur. Sadece cihaz temini değil kurulum ve eğitim desteği de Cadem Metrology müşterilerine sunulur. Siz de bu sayede tarama cihazlarını daha yakından tanıma imkanına kavuşabilirsiniz.

Endüstri Alanında 3 Boyutlu Tarama Neden Önemli?

Ekonominin bel kemiğini oluşturan sektörlerin başını çeken sanayi, teknolojik ilerlemelerle hem şahsi hem de ülke bazında kalkınmaya zemin hazırlar. Bu sebeple yoğun rekabetin bulunduğu endüstri alanında mutlaka 3 boyutlu tarama cihazlarından destek alınır. Kullanım alanına göre birbirinden farklı özelliklerle hazırlanan tarama cihazları firmalara ve sektöre bazı avantajlar sunar. 

Endüstride 3D tarama uygulama alanları genel hatlarıyla incelendiğinde tarama işlemlerinin kullanım amaçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Üretici konumda bulunan bir firmanın üretim yapmadığı herhangi bir parçayı yeniden üretmek istemesi
  • Halihazırda üretimi bulunan nesnenin yeterli düzeyde dokümantasyonunun bulunmaması
  • Ürüne ihtiyaç duyulması ancak üreticisinin bulunmaması
  • Söz konusu ürünün iyileştirme ve geliştirmeye muhtaç olması
  • Ürünün iyi ve başarılı özelliklerinin veri kayıtlarının tutulmak istenmesi
  • Rakip firma ya da ürünlerin var olan tüm özelliklerinin yakın plandan incelenmesi
  • Ürünü geliştirmek adına yeni yöntem ve araçlara ihtiyaç duyulması vb.

Ulaşım, güç üretimi, tüketim ürünleri, sağlık, otomotiv, havacılık ve savunma sanayinde 3D tarama uygulamaları sıkça kullanılır. Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza yönelik tarama cihazları hakkında daha net bilgi alabilirsiniz.