Metroloji, tüm ölçüm sistemlerinin temelini oluşturan birimlerin tanımı, bilim ve teknolojide kullanıma sunulması, doğruluğunun güvence altına alınmasıdır. Birimlerin tanımlanması ve izlenebilirlik zincirinin oluşturulması metrolojinin üç temel işlevi olarak görülür. Endüstriyel metroloji ise sanayi ekipmanları için kullanılan bir terimdir. Bilimsel metroloji işlemleriyle birincil standartlara izlenebilirlik sunan ikincil standartlar kalibre edilir.

Üretim hatlarındaki prosedürleri ve standartları izlemek, kontrol etmek ve doğrulamak için en etkili araçların başında endüstriyel metroloji gelir. Büyük işletmelerin günlük operasyonlarında, özellikle de ayarlama söz konusu olduğunda, endüstriyel metroloji giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Stratejiler ve ölçüm araçları, işletmelerin mükemmellik standartlarına sahip ürünler üretmesini sağlayan şeydir.

Üretim sektörlerinde operasyonel ve finansal başarının çoğunlukla ürünlerinin nasıl yaratıldığına bağlı olması şaşırtıcı değildir. Dolayısıyla bunun için endüstriyel metroloji şarttır. Bu noktada Cadem Metrology, en doğru sonuçlara ulaşmanız için destek olmaya hazırdır.

Kalibrasyon Nedir ve Hangi Cihazlar Kalibre Edilmelidir?

Kalibrasyon, bir ölçüm sistemi tarafından belirlenen değerler ile ölçüm standartlarına ait değerler arasında ilişki kuran bir dizi prosedürü ifade eder. Durum böyleyken “Kalibrasyon nedir?” sorusunun cevabı şu şekilde verilebilir: Bir ölçüm aletinin göstergesi ile ölçülen büyüklüğün gerçek değeri arasındaki farkı tanımlamayı ve kaydetmeyi ifade eden kavramdır. 

Kalibrasyon prosedürü ise deneysel bir çalışmadır. Bu nedenle böyle bir çalışmadan beklenen tüm standartlara uygun olmalıdır. Kalibrasyon raporu, çalışmanın yapıldığı ortamın özellikleri, kullanılan ekipman, uygulanan yöntem, ölçüm belirsizliği ve sonuçları hakkında bilgileri içermelidir. Ayrıca çalışmalar mutlaka dikkatli ve yazılı çalışma alışkanlığı olan eğitimli kişiler tarafından kontrollü bir ortamda yapılmalıdır.

Karar verme sürecinde (deney, muayene, tasarım, Ar-Ge, teşhis, tedavi, izleme vb.) kullanılan cihazların kalibrasyonu yapılmalıdır. Bu noktada kalibre edilmesi gereken cihazlar, çeşitli görev ve amaçlar için kullanılmaktadır. Sonuç olarak bazı kalibrasyon farklılıkları ortaya çıkar. Bir cihaz bazen sadece tek bir kalibrasyon prosedürü, başka bir cihaz ise birden fazla kalibrasyon gerektirebilir. Endüstriyel metroloji alanında kullanılan bazı kalibrasyon çeşitleri şöyle sıralanabilir:

  • Mekanik Kalibrasyon
  • Basınç Kalibrasyonu
  • Boyutsal Kalibrasyon
  • Terazi Kalibrasyonu
  • Devir Kalibrasyonu
  • Sıcaklık Kalibrasyonu
  • Fiziksel Kalibrasyonlar
  • Kimyasal Kalibrasyonlar

Üretilen aygıtlar, kullanım senaryolarına ve amaçlarına bağlı olarak çeşitli şekillerde kalibre edilebilir.

Ölçüm Cihazları Neden Kalibre Edilir?

Birçok ölçüm ve kontrol ekipmanı bir kalibrasyon cihazından geçirilerek ön işleme tabi tutulur. Lisanslı ve akredite bir laboratuvarın bu cihazı kullanması mümkündür. Kalibrasyon cihazlarının amacı, ölçüm hatasının derecesini doğru bir şekilde belirlemektir. Böylece kararlı bir ölçüm için zemin hazırlanması mümkün olur.

Endüstriyel metroloji gibi birçok alanda, kalibrasyon araçları hem güvenlik hem de işgücü verimliliği için çok önemlidir. Üretilen kalibrasyon cihazının kullanım amacı, kapsamı gibi unsurlara bağlı olarak birçok husus değişebilmektedir.

Kalibrasyon cihazı ile ölçüm yaparak daha etkili ve uzun ömürlü cihazlara sahip olabilirsiniz. Düzenli bakımı yapılmayan, ayar mekanizmalarına müdahale edilmeyen ve sonuçlarından şüphelenilen cihazlar için de kalibrasyon gerekir. Kullanım talimatına uygun kullanılmayan ya da darbelere maruz kalan cihazlar için de kalibrasyon işlemi uygulanabilir. 

Kalibrasyon sonuçları, ölçü aletinin hatasının ilgili standartlardan büyük olduğunu gösteriyorsa, alet ayarlanarak bu hata giderilmeye çalışılır. Ayarlamadan sonra kalibrasyon tekrarlanmalı ve son durum rapor edilmelidir.

Ölçüm teknikleri ve ilkeleri, kullanım, çevresel faktörler ve zamanla eskime gibi faktörler ölçüm ekipmanı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden kalibrasyonun önceden belirlenmiş aralıklarla tekrarlanması gerektirir. Periyotların sıklığı da kalibrasyon raporunda belirtilmelidir. Ayrıca cihazın özellikleri ve kullanım koşulları dikkate alınarak deneyimli kullanıcılar tarafından seçilmelidir.

Endüstriyel Metrolojinin Rolü

Bir şirketin değer zinciri, özellikle orijinal ürünler yaratma söz konusu olduğunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi süreçten oluşur. Çünkü bu ürünler; modelleme, üretim, iyileştirme ya da montaj gibi aşamalardan geçer. Bu ortamda endüstriyel metroloji, veri toplamak ve tüm değişen aşamalar hakkında ayrıntıları öğrenmek için çok önemli bir araç olarak işlev görür.

Metroloji süreçleri, metrolojiden sorumlu ekiplerin olası darboğazları tespit etmesine imkan verir. Ham maddelerin aşırı kullanımını önler ve tabii ki yapısal ve işlevsel arıza olasılığını azaltırken ürün üretimini iyileştirmeye yönelik çözümler bulunmasına olanak tanır.

Endüstriyel metrolojinin en önemli işlevlerinden biri de optimum, aşılmaz ürünler ve verimli süreçler sağlamaktır, bu nedenle de üretim süreçlerinin kalitesini yükseltmeye yönelik bir yatırım olarak görülmelidir. 

Cadem Metrology’de endüstriyel metroloji, üretim sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. İş akının kalitesini sağlamak söz konusu olduğunda bunun önemini bilen Cadem Metrology bu doğrultuda cihazlar üretir. Bu noktada yeterli desteği almak ve detayları öğrenmek için Cadem Metrology ekibine ulaşabilir, tüm sorularınızı sorabilirsiniz. 

Endüstriyel Metroloji Hangi Alanlarda Kullanılır?

“Endüstriyel metroloji nedir?” sorusuna kısaca şu yanıt verilebilir: İş, üretim ve testlerde kullanılan ölçüm araçlarının insanların yaşam kalitesini koruyacak düzeyde çalışmasını sağlamak üzere tasarlanmış araştırmalardır. Diğer yandan kullanım alanları oldukça geniştir. 

Genel anlamda endüstriyel metroloji, çeşitli ölçümlerin incelenmesidir. Bu alanda hizmet verilen uygulamalar mühendislik, havacılık, imalat, enerji ve sağlık hizmetlerinin tümünü içerir. Ek olarak metroloji, mühendislikte yapısal analiz için ve imalatta kalite kontrol ve malzeme israfını azaltmak için kullanılır. 

Tüm bunların yanında havacılık sektöründe çeşitli ürünlerin inşasına yardımcı olmak için kullanılır ve enerji sektöründe enerji dağıtımına yardımcı olur. Aynı zamanda sağlık sektöründe ise karmaşık tıbbi ekipman ve ürünler yapmak için kullanılır.

Kullanım alanları ve gerekliliklerine dair tüm detaylar için Cadem Metrology uzmanlarına ulaşabilirsiniz. Endüstriyel metrolojiye ihtiyaç duyulan her alanda, gereken imkanları hazırlamak için yanınızdayız.

Önceki yazımıza https://www.cademmetrology.com.tr/3d-scanner-nedir/ linkinden ulaşabilirsiniz. 

Bize Ulaşın