AR-GE süreçlerinde 3D tarama kullanmak, kopyalama işleminin yanı sıra geliştirme sürecinde de kullanıcıların büyük bir hız kazanmasını sağlamaktadır. Buna bağlı olarak mevcut projenin çok daha başarılı bir şekilde sona ermesinde payı büyüktür. Çünkü AR-GE süreçlerinde 3D tarama işlemi ve cihazları, birbirlerini destekler bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle teknolojinin son hâlinden faydalanmak, bu ortaklık ile hem çok daha kolaydır hem de başarı açısından büyük önem arz etmektedir.

3D Tarama Nedir?

3 boyutlu tarama işlemi, en temel anlamı ile fiziksel bir nesnenin 3D scanner yardımı ile bilgisayar ortamına aktarılmasıdır. Aktarılan nesne kopyalanabilir ve geliştirilebilir hâle geldiği için 3D tarama işlemi, projelerinize büyük oranda destek olmaktadır. Tersine mühendislik olarak da karşınıza çıkabilecek olan 3D tarama işlemi, dünya üzerinde hem kişisel hem endüstriyel projelerde yoğun olarak kullanılmaktadır. 3D tarama ayrıca medikal alanlarda da sıkça görülmektedir. Bu açıdan geniş kullanımı ile birçok faydası bulunmaktadır.

AR-GE Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Açılımı “Araştırma ve Geliştirme” olan AR-GE, bilgi birikimini artırma amacıyla sistematik bir şekilde sürdürülen yaratıcı çalışmaları ve elde edilen bilgilerin, yeni uygulamalar yaratmak için yeniden kullanılmasını ifade eder. AR-GE üç bölümden oluşmaktadır:

 • Deneysel Geliştirme
 • Uygulamalı Araştırma
 • Temel Araştırma

Temel araştırma, görünürde herhangi bir özel kullanım ya da uygulama bulundurmayan fakat gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine odaklı yeni bilgiler kazanmak amacıyla yürütülen teorik ve deneysel çalışmalardır.

Uygulamalı araştırma, yeni bilgi kazanma süreci için yürütülen özgün çalışmalara denir. 

Deneysel geliştirme ise yapılan araştırma ve pratik deneyimlerden sonra elde edilen bilgilerin kullanılarak yeni ürünler, malzemeler ve cihazlar üretilmesini sağlar. Ayrıca bu sayede yeni sistemler, süreçler ve hizmetler meydana getirilebilir, var olan sistem geliştirilebilir.

AR-GE, insan, toplum ve kültür birleşiminden oluşan bilgi birikiminin artırılmasını kapsamaktadır. Buna bağlı olarak yeni süreç, uygulamalar ve sistem tasarlamak üzere kullanılabilen bir faaliyet sistemini ifade eder. Burada çevre uyumlu ürün sistemi ya da yazılım faaliyetleri sayesinde bilimsel ve teknolojik alanda mevcut durumu tespit etmek, eksiklikleri bulmak ve geliştirmek hedeflenmektedir.

Tanımda da belirtildiği gibi AR-GE’nin kullanım alanı oldukça geniştir. Başta teknoloji olmak üzere gıda, endüstriyel tasarım, finans, altyapı ve sağlık gibi birçok sektörde AR-GE’den yararlanılmaktadır. Ayrıca otomotiv, kimya, tekstil, mobilya ve hatta metalürji gibi alanlarda da AR-GE çalışmaları sıkça görülmektedir. Buna bağlı olarak AR-GE süreçlerinde 3D tarama işlemleri, yoğun şekilde varlığını hissettirmektedir.

AR-GE İçin 3D Taramanın Avantajları

AR-GE süreçlerinde 3D tarama kullanmak, şüphesiz büyük avantaj sağlamaktadır. Bunun en büyük nedenleri, projeye büyük bir hız kazandırması ve hata payını yüksek oranda azaltmasıdır. Bu iki neden, başarılı projeyi ve daha az maliyeti beraberinde getirmektedir. Önemli avantajları arasında şunlardan da söz edilebilir:

 • Hızı artırır.
 • Hata oranını düşürür.
 • Maliyeti azaltır.
 • Daha sistematik bir çalışma düzeni ile başarılı projeler elde edilmesini sağlar.

AR-GE süreçlerinde 3D taramanın avantajlarına ek olarak, mevcut proje üzerinde yapılan araştırmaların daha da geliştirilmesi yer alır. Bu durum daha gelişmiş bir ürüne, sisteme ya da projeye sahip olmanız ve daha çok fayda sağlamanız anlamına gelmektedir. AR-GE ve 3D tarama sistemleri, üretim konusunda oldukça ciddi pozisyondadır. Bu nedenle sunmuş oldukları avantajlar, kullanıcılarına küçümsenemeyecek kadar fayda sağlamaktadır.

AR-GE Süreçlerinde 3 Boyutlu Taramanın Kullanım Alanları

AR-GE süreçlerinde 3D tarama, birçok alanda kullanılmaktadır. Bunun nedeni, AR-GE’nin 3 boyutlu tarama ile sağlamış olduğu avantajın oldukça yüksek olmasıdır. 3 boyutlu tarama teknolojisi, ülkemizde ve dünyada medikal, arkeoloji ve endüstriyel alanlarda yoğun şekilde kullanılmaktadır. Tarama teknolojisinin yanında yazma teknolojisi sayesinde mevcut ürün kopyalanabilmekte, böylece maliyet açısından büyük yararlar sağlanabilmektedir. Ayrıca AR-GE süreçlerinde 3D tarama ile bu ürün daha detaylı bir şekilde araştırılabilir ve geliştirilebilir. 

Kullanım alanı açısından oldukça geniş bir alana sahip olması ile de kullanıcılarına ve kullanılan projelere büyük bir hız ve başarı getirmektedir. Medikal açıdan yapılan projelerde hata oranının oldukça düşük olması da insan sağlığını riske atmayacak ürünlerin ortaya koyulmasında önem taşır. Ayrıca otomotiv ve kimya gibi hata oranının düşük olması gereken alanlarda da kullanılan AR-GE süreçlerinde 3D tarama işlemleri, daha çok gelişerek kaliteli ve sağlam ürünler ortaya konmasını sağlamaktadır.

AR-GE İçin 3D Tarama Programları

AR-GE sürecinizin sağlıklı geçmesi için kullandığınız 3D tarama programları da büyük önem taşımaktadır. Çünkü kullanacağınız program hata verebilir, sorun çıkarabilir veya istediğiniz sonucu almanıza engel olabilir. Bu nedenle AR-GE süreçlerinde 3D tarama işlemlerinde, zamanınızın ve maddi yatırımlarınızın boşa gitmemesi için program seçiminizde dikkatli olmak büyük önem arz etmektedir. En kaliteli ve sağlam sonuçlara ulaşabileceğiniz adres olan Cadem Metrology’nin sunmuş olduğu AR-GE süreçlerinde 3D tarama programlardan yararlanabilirsiniz:

 • ATOS Q
 • GOM Scan 1 
 • ATOS Compact Scan
 • GOM ScanCobot
 • TRITOP

ATOS Q, gelişmiş sensör, teknoloji, tasarım ve performansı sayesinde yüksek çözünürlükte elde ettiği verilerin kolayca yorumlanabilmesini sağlar. Elde ettiği güvenilir bilgiler ile mavi ışık ekolayzeri, ışık kaynağının parlaklığını artırır ve lekesiz olan tek tip ışığı projeksiyon ünitesine aktarır.

GOM Scan 1, ızgara projeksiyon teknolojisi ve mavi ışık teknolojisi gibi birçok endüstriyel standartlarla birlikte en doğru 3D mesh dataların temelini oluşturmaktadır. Ayrıca tersine mühendislik, parça kalite kontrolü ve 3D printing gibi birçok projede de uygulanabilmektedir.

ATOS Compact Scan, keskinlik, doğruluk ve eksiksizlik bakımından karşılaştırma boyutunda kalite sağlamaktadır. Çünkü ölçeklenebilir bir ölçüm alanına sahiptir. Böylece tracking işlevi ve entegre tarama sayesinde ilgili ölçüm görevlerinin zorluklarına en uygun şekilde adapte olmaktadır. 

GOM ScanCobot, oldukça güçlü yazılımı ve motorlu rotasyon tablası sayesinde, ürünün bütün parçalarının, tüm açılardan ölçülmesini sağlar. Böylece sensör pozisyonları büyük bir hızla hareket ederken aynı zamanda etkili bir tarama gerçekleştirebilir. Bu da kullanıcısına ve projeye yüksek oranda zaman kazandırmaktadır.

TRITOP sistemi ise üç boyutlu nesnelerin koordinatlarını büyük bir hızla ve hassasiyetle ölçmektedir. TRITOP’un geleneksel sistemlerden en büyük farkı ağır, karmaşık ve bakım gerektiren herhangi bir donanıma ihtiyaç duymamasıdır. Bu açıdan kullanıcısına 3 boyutlu tarama konusunda büyük bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 

Önceki yazımıza https://www.cademmetrology.com.tr/dijital-ikiz-nedir-ve-nerelerde-kullanilir/ linkinden ulaşabilirsiniz.