3D ölçüm sistemleri ve 3D tarayıcılar, metroloji, üretim, kalite kontrol ve eğitim sektörlerini etkileyen önemli bir teknoloji haline gelmiştir. Bu teknoloji, fiziksel nesnelerin şekil, boyut ve renk gibi özelliklerini içeren 3D verileri toplamak için çeşitli cihaz türlerini kullanarak yüksek yoğunluklu nokta bulutları veya üçgen ağlar şeklinde dijital 3D modeller oluşturmayı ve analiz etmeyi içerir. Üretim süreçlerini yönetmek için CAD ve CAM gibi dijital tasarım ve üretim araçları da 3D ölçümün bir parçasıdır. CAD tasarımları referans olarak kullanılarak, CAM ise üretim aşamalarını optimize etmeye yardımcı olur.

Günümüzde üretim ve tasarım süreçlerinde 3D ölçüm sistemlerinin kullanımı ve popülaritesi giderek artmaktadır. Bu sistemler, ürün kalitesini artırmak, hata oranını düşürmek ve süreçleri optimize etmek için kritik öneme sahiptir. Ancak 3D ölçüm süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesi, rekabetçi bir avantaj elde etmek için hayati bir faktördür. Cadem Metrology, ihtiyacınız olan 3D ölçüm cihazlarını sizlere sunarak sektörel anlamda büyük kazançlar elde etmenizi sağlar.

3D Ölçüm Sistemleri ve Avantajları

3D metroloji, üç boyutlu ölçüm teknikleri ve araçları ile ürün bileşenlerinin boyutlarını doğru bir şekilde ölçen ve böylece üretim süreçlerini kolaylaştıran bir teknolojidir. 3D ölçüm sistemleri farklı endüstrilerde ve birçok uygulama için kullanılabilir. Bu sektörlerden bazıları:

 • Havacılık
 • Otomotiv ve ulaşım
 • Tüketici ürünleri
 • Ağır endüstriler
 • Sağlık hizmeti
 • Güç üretimi
 • Eğitim

3D tarayıcıların yapabileceklerinin neredeyse hiçbir sınırı yoktur. 3D tarama teknolojisinin dahil olduğu birçok uygulamadan sadece birkaçı: 

 • Ürün geliştirmeyi hızlandırma
 • Üretim süreçlerini iyileştirme
 • Kalite kontrol ve teftişleri iyileştirme
 • Ürün kalitesini artırma
 • Geleceğin mühendislik öğrencilerine metrolojiyi öğretme
 • Tarihi eserleri koruma ve çok daha fazlası

Üç boyutlu tarayıcılar, geleneksel ölçüm tekniklerine göre çok daha kesin, bütünsel ve doğru sonuçlar sunar. Söz konusu sistem, bir ürünün bileşenlerini veya tamamını üretim halindeyken ölçebilme ayrıcalığına sahiptir. Bu durum oldukça önemli bir avantajdır çünkü üretim sırasında önceden tasarlanan ölçülere uyup uymadığı kontrol edilebilir. Ayrıca ürün hakkında genel fikir veren “nominal ölçümler”, imalat sırasında gerçek ölçümlerle karşılaştırılır. Böylece değerli bir içgörü ve geri bildirim sağlanır.

Optik 3D Ölçüm Sistemleri

Optik 3D ölçüm sistemleri, ürün geliştirmeden kalite kontrole kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Tıp, otomotiv, arkeoloji, havacılık, ortodonti ve inşaat gibi sektörler, optik 3D ölçüm teknolojisinin kullanıldığı alanlardan bazılarıdır. Söz konusu ölçüm sistemlerinin önemi, diş protezlerinden arkeolojik kalıntılara kadar geniş bir ölçüm aralığında başarılı olmasında yatmaktadır.

Konfigürasyona bağlı olarak optik ölçüm sistemleri manuel, yarı otomatik veya tam otomatik sistemler şeklindedir. Tasarımları ve arayüzleri, onları mevcut üretimle ilgili seri ölçüm sistemlerine entegrasyon için uygun hale getirir.

Koordinat Ölçüm Makineleri (CMM) 

Koordinat ölçüm makineleri (CMM), nesnelerin geometrisini ölçmeye imkân tanır. Bu teknoloji çerçevesinde nesne yüzeylerindeki saklı noktaları ortaya çıkarmak adına problama sistemi kullanılır. 3D ölçüm cihazı olarak bilinen CMM, nesnelerin üç boyutlu ölçümlerini yapmak için kullanılan bir ekipmandır. Nesnenin yüzeylerini dokunarak ya da optik sensörlerle tarayarak hassas ölçümler gerçekleştirebilir. Bu cihazlar, tasarım doğruluğunu kontrol etmek, toleransları denetlemek, kalite kontrolü yapmak ve üretim süreçlerini optimize etmek için kullanılırlar. Ayrıca genellikle orijinal tasarıma uyup uymadığını belirlemek adına bir parçayı veya montajı test etmek için tercih edilirler. Bu çerçevede üretilen bileşenlerin boyutlarını kontrol ederek sorunların çözümüne ve iş akışındaki kalite kontrol sürecine entegre edilirler. Bununla bağlantılı olarak doğruluk, hız ve insan hatasıda azalma gibi avantajlara sahiplerdir.

Lazer Tarama Sistemleri

Söz konusu tarayıcılar, çeşitli nesnelerin üç boyutlu dijital modellerini oluşturmak için kullanılır. Bu cihazlar, bir nesnenin yüzeyine lazer ışını göndererek ve bu ışının yüzeyden nasıl yansıdığını ölçerek çalışır. Yansıma süresi, ışığın nesneye çarpmasından sonra tekrar tarayıcıya dönmesi için geçen süre, yüzeyin tarayıcıya olan uzaklığını belirlemek için kullanılır. Avantajları arasında ise kaliteli üretim, yüksek hız ve doğruluk yer alır. Üstelik taşınabilen lazer tabanlı 3 boyutlu tarayıcılar, konum fark etmeksizin her yerde ve zamanda kullanılabilirler.

3D Ölçüm Yazılımları

3D ölçüm yazılımları, nesnelerin boyutlarını, şekillerini ve yüzey özelliklerini hem üç boyutlu olarak ölçmek hem de analiz etmek için kullanılan özel yazılımlardır. Bu yazılımlar, 3 boyutlu hassas optik tarama teknolojisi kullanarak nesnelerin geometrik özelliklerini yüksek hassasiyetle ölçebilirler. Dolayısıyla farklı endüstrilerde kullanılabildikleri gibi üretim süreçlerinde, tasarım aşamalarında ve kalite kontrolünde yaygın bir şekilde tercih edilmektedir.

3 boyutlu hassas optik tarama teknolojisiyle verilerini işleyerek nesnelerin geometrik özelliklerini analiz eden 3D ölçüm yazılımları, nokta bulutları, mesh’ler ve yüzey modelleri gibi bazı veri formatlarını kullanabilir. Temel işlevleri arasında yüzey analizi, boşluk analizi, nokta bulutu işleme, geometrik ölçümler ve yüzey düzeltme gibi işlemler yer alır. Bu yazılımlar, verileri çeşitli kaynaklardan alabilir. Bunlar arasında 3D tarama cihazları, manyetik rezonans görüntüleme, lazer tarama sistemleri, stereo görüntüleme kameraları gibi cihazlar yer alabilir. Bu veriler daha sonra yazılım içinde işlenebilir.

Yazılımlar, aldıkları nokta bulutu verilerini işleyerek nesnenin üç boyutlu modelini oluştururlar. Bu model sonrasında istenildiği zaman farklı analizler özelinde de kullanılabilir. Yüzey düzeltme, yüzey pürüzlülüğü analizi, hacim ölçümü, eğrilik analizi gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Ayrıca yazılımlar, veri tabanlı karşılaştırmalar yaparak üretim parçalarının tasarım verileriyle karşılaştırılmasına da olanak tanır. 3D ölçüm yazılımları ayrıca analiz sonuçlarını anlaşılır raporlar halinde sunabilme özelliklerine de sahiptir. Bu raporlar, tasarımın uygunluğundan toleransları aşan bölgeleri ve diğer önemli ölçüm sonuçlarını da kapsayabilir. Böylece üretim ve kalite kontrol süreçlerinin temel yapı taşlarından biri haline gelebilir.

3D Ölçüm Sistemlerinde Verimliliği Artırmanın Önemi

3D ölçüm sistemlerinde verimliliği artırmak, hızlı ve doğru ölçümlerle üretim süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. Ayrıca üretimdeki hataları azaltır, maliyetleri düşürür, ürün kalitesini artırır ve rekabetçi avantaj sağlar.

3D Ölçüm Sistemlerinde Verimliliği Artıran Faktörler

3D ölçüm sistemlerinde verimliliği artırmak, otomasyon, veri analizi, eğitim, kalibrasyon, bakım ve teknoloji güncellemeleri gibi çeşitli fakat önemli stratejileri içerir. Bu stratejileri etkili bir şekilde uygulamak, üretim süreçlerinde kaliteyi artırabilir, hataları azaltabilir ve rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olabilir.

Uygun Teknoloji ve Yazılım Seçimi

3D ölçüm sistemleri genellikle yazılımla entegre çalışırlar. Yazılım güncellemeleri, sistemlerin performansını artırabilir, yeni özellikleri entegre edebilir ve kullanıcı deneyimini geliştirebilir. Bu nedenle, yazılım ve teknoloji güncellemeleri düzenli olarak yapılmalı, en uygun geliştirmeler sağlanmalıdır.

Süreç Otomasyonu 

3D ölçüm süreçlerini otomasyonla entegre etmek, ölçüm süreçlerinin hem hızlı hem de tekrarlanabilir hale gelmesini sağlar. Otomasyon, insan hatası riskini azaltır. Ayrıca süreçleri gece ve gündüz kesintisiz çalışabilir hale getirerek üretkenliğe katkıda bulunur.

Eğitim ve Yetenek Geliştirme

3D ölçüm sistemlerinin karmaşık yapısından dolayı operatör ve personellerin yeterli eğitim alması ya da yeteneklerinin geliştirilmesi konusu büyük önem taşır. Uzman operatörler, sistemleri en verimli şekilde kullanabilir ve hata ayıklama süreçlerini hızlandırabilir. Bu da işgücü verimliliğini artırır.

Veri Yönetimi ve Analizi

Verimlilik, veri toplama ve analiz desteğiyle artırılabilir. 3D ölçüm sistemleri sayesinde elde edilen veriler, üretim süreçlerinin hem ayrıntılı hem de kapsamlı bir şekilde analiz edilmesine olanak tanır. Bu analizler, süreçlerdeki iyileştirme alanlarını belirlemek ve hataları öncesinde tespit etmek için kullanılabilir.

Verimliliği artıran faktörler ışığında siz de hemen Cadem Metrology’nin 3 boyutlu optik ölçüm sistemleri sunan ATOS Q, GOM Scan, ATOS Compact Scan, GOM ScanCobot, TRITOP gibi endüstriyel 3D tarama teknolojisine sahip ürünleriyle tanışabilir, rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

Önceki yazımıza https://www.cademmetrology.com.tr/eklemeli-katmanli-imalat-ve-3-boyutlu-olcum/ linkinden ulaşabilirsiniz.